Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR

22. 11. 2017

 Vážení kolegové personalisté a manažeři!

Regionální sekce Klubu personalistů ČR pro Severozápadní Čechy, zařazuje seminář na téma:

Ochrana osobních údajů a nový evropský
právní rámec - GDPR

Lektor: Mgr. Erika Vejmelková
advokátka, Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář

• Osobní údaje ve světle právní úpravy EU a ústavního pořádku ČR
• Vysvětlení rozdílu mezi ochranou osobnosti dle Občanského zákoníku a ochrany osobních údajů
• Ochrana osobních údajů v roce 2018 – zásadní změny, nové pojmy
• Zpracování osobních údajů
• Práva subjektu osobních údajů
• Správce a zpracovatel osobních údajů
• Zpracování osobních údajů v pracovně právních předpisech

 Seminář se uskuteční
ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 8:30 do 15:30 hod. (prezence od 8:00)
ve Vzdělávací společnosti EDOST, Revoluční 22, 430 01 Chomutov

Přihlásit se můžete: zasláním závazné přihlášky na e-mail: r.herclikova@edost.cz

Cena: - pro členy Klubu personalistů 900,00 Kč/os.
- pro ostatní 1400,00 Kč/os.
- 2 a více účastníků z jedné organizace 1200,00Kč/os.

Způsob úhrady:

- bezhotovostně převodem na účet č. 78 – 5574120207/0100
- po předchozí dohodě v hotovosti na místě v den konání semináře
- informace o storno poplatcích jsou v přiložené pozvánce

za RS KPČR
PhDr. Jaroslav Dostál

Komentáře