Nabídka výhodných seminářů pro členy Klubu personalistů v nejbližším období

07. 03. 2014

V nejbližším období nabízíme výhodně pro členy Klubu personalistů následující semináře:


4. 4. 2014 - Závazky podle novely Občanského zákoníku
29. 4. 2014 - Zákoník práce a cestovní náhrady v jednom

Více informací o seminářích a výhodách pro členy Klubu personalistů uvnitř článku. 

Závazky podle novely Občanského zákoníku

Datum a čas: 4. 4. 2014 od 09:00 do 15:00

Lektor/ka: Mgr. Jan Hart, LL.M. - advokát

Cíl a obsah semináře: K 1. lednu 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, který přináší řadu změn prakticky ve všech oblastech, které se týkají podnikání, a jeho dopad do právní sféry všech osob bude mnohem významnější, než se může na první pohled zdát. Přináší řadu novinek, zjednodušení ale i úskalí a potenciálních

Cena: 690 Kč/seminář pro členy Klubu personalistů nebo 1 190,- Kč vč. DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály

Místo: budova Zepter, 28. října, naproti hotelu Harmony (dříve Chemik), v přízemí vlevo

Přihlásit se můžete e-mailem na adresu: jana@krenova.cz nebo poštou na adresu: Klub personalistů ČR - Moravskoslezská regionální sekce, Korunní 41/900, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 596 630 024, mobilu: +420 774 789 097. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem semináře

Zákoník práce a cestovní náhrady v jednom


Cíl a obsah semináře:
Cílem semináře je snadno a rychle se zorientovat v právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců včetně finančních dopadů opatření zaměstnavatele.
Tento kombinovaný seminář je zaměřen na souvisloti zákoníku práce a cestovních náhrad, které spolu vzájemně souvisejí.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro široký okruh zaměstnanců či zaměstnavatelů. Pro lidi, kteří podléhají jakékoli psychické zátěži, a chtějí si nechat poradit od odborníků.

Lektor:
Ing. Václav Horský - specialista na pracovně právní problematiku

Místo konání semináře:
Budova Zepter, naproti hotelu Chemik, 28. října

Termín:
29. dubna 2014 od 9,00 až do 14,00 hod.

Ceny semináře:
Cena: 690 Kč/seminář pro členy Klubu personalistů nebo 1 190,- Kč vč. DPH v ceně jsou zahrnuty písemné materiály