Metoda pozitivního posilování v praxi?

05. 11. 2017

Článek odborníků na trénink psů i exotických zvířat RNDr. Františka Šusty, PhD. a Ing. Jakuba Berana o tom, jak  využít metodu "pozitivního posilování“ v tréninku zvířat  k motivaci a řízení lidí. 


Co se Vám vybaví, když se řekne „trénink zvířat“? Pro většinu z nás je to představa velké cirkusové klece a mužného drezéra obklopeného lvy. Drezér pak šelmy ovládá bičem, svou osobností a hlavně velkou hromadou zkušeností jeho i generací drezérů před ním. „Tohle se nedá naučit z knížky, na to musíš mít shůry dáno“ řekne si divák, a má určitě pravdu. Ale to neznamená, že by snad neexistoval způsob, kterým může trénovat zvíře i obyčejný smrtelník. Existuje. Jen je to přístup založený na vědě a přesně definovaných postupech. Jmenuje se „pozitivní posilování“ a má širší využití, než byste si mysleli. Ba dokonce nejen u zvířat, ale hlavně v motivaci a řízení lidí. Nevěříte?
Zapomeňme teď na představu drezéra s bičem a představme si jiný obrázek. Člověk a lev při něm nejsou ve společné kleci, ale dělí je od sebe tzv. kontaktní mříž. A proti šelmě tu nestojí mužný drezér, ale třebas i drobná chovatelka vybavená několika odměnami, píšťalkou a pár jednoduchými pomůckami. Lev se podívá na chovatelku a rovnou si jako psík sedá čelně naproti ní. Uslyší zvuk píšťalky, který je potvrzením jeho správného jednání a přijde odměna. Na další signál otevře tlamu a nechá si zkontrolovat zuby, opět zazní píšťalka a přichází odměna. Na podnět chovatelky ukáže lev břicho, záda, postaví se na zadní pro kontrolu tlap…a nakonec se třeba i nastaví bokem na mříž pro injekci nebo si nechá protáhnout mříží ocas a z něj odebrat veterinářem krev. „To ho přeci musí bolet“ řeknete si – a zase máte pravdu. Ale i přes bolest lev spolupracuje. Přitom ve výbavě chovatelky chybí bič i jakýkoliv donucovací prostředek. To zvíře může vlastně kdykoliv volně odejít a nic se mu nestane. Ale on tu sedí, pracuje a ostatní lvi venku ve výběhu mu možná i závidí. Spolupracuje tedy proto, že má obrovský hlad? Také ne – těch pár odměn, které dostává, rozhodně není jeho denní krmná dávka. Je to bonus navíc, ze kterého určitě nežije. On zkrátka trénuje proto, že jeho chovatelka, nebo říkejme trenérka, umí dobře použít motivační prvky pozitivního tréninku a dodržuje zásady, které tento obor tvoří už téměř sto let. Nepotřebovala „dar z hůry“ ani rodinnou tradici. Stačí jí následovat vědecky podložené a praxí ověřené postupy moderních trenérů zvířat. Mezi ní a lvem probíhá dialog, jehož výsledkem je, že zvíře motivovaně a přitom bez stresu provádí i složité úkony o vlastní vůli – vlastně jako ideální zaměstnanec.
Moderní trénink zvířat, obor, o kterém pojednává předchozí odstavec, má základy ve třech vědních disciplínách: Etologii, neurovědě a behaviorální analýze. A právě neurověda a především behaviorální analýza je tím pomyslným mostem propojujícím tyto dva, na první pohled tolik odlišné, světy: svět tréninku zvířat a svět motivace a vedení lidí. Protože se jedná o vědní disciplínu, jejím posláním je zkoumat obecné zákonitosti učení a chování organismů, platné pro všechny živočišné druhy. Tato věda, někdy nazývaná také „věda o chování“ nebo „behaviorologie“, má celou řadu praktických aplikací v oblasti vzdělávání nebo právě v oblasti vedení a motivace. Není proto náhoda, že především v USA, kde se metodika pozitivního posilování rozvíjí nejvíce, jsou trenéři zvířat, nejčastěji mořských savců, najímáni jako konzultanti v oblasti motivace a vedení lidí ve veřejném i privátním sektoru. Příkladem může být vynikající publikace „Behavior Analysis for Effective Teaching“, která se zabývá vzděláváním na všech úrovních, od vzdělávání klientů se speciálními potřebami až po univerzitní studenty, nebo společnost Precision Behavior, kterou založil bývalý ředitel tréninku zvířat po více než třicetileté kariéře v SeaWorldu a jejímž prostřednictvím úspěšně poskytuje služby v právě v oblasti motivace a vedení lidí.
Proto i my, trenéři zvířat působící v České republice, věříme, že poznatky z naší praxe mohou být pro Vás, odborníky v oblasti řízení lidských zdrojů, užitečné a mohou Vám nabídnout inspiraci pro Vaší praxi. Rozhodli jsme se tedy naplánovat sérii teoretických přednášek i praktických workshopů zaměřených na metodiku pozitivního posilování, na kterých Vás rádi uvítáme.

První z nich je seminář 22. listopadu od 14.00 do 17.30 v budově Kooperativy a ČPP v pražském Karlíně. 

RNDr. František Šusta, PhD. - první zootrenér v ČR (ZOO Praha) a oceňovaný člen
mezinárodních organizací profesionálních trenérů zvířat, autor tří knih a
mnoha článků a pozitivním tréninku zvířat. Ve své části se zaměří na metody
pozitivního tréninku ve zvířecím světě.
www.treninkjerozhovor.cz

Ing. Jakub Beran – psí trenér, překladatel, autor mnoha článků a lektor
s širokým přehledem o metodách a aplikacích pozitivního tréninku
v humánní sféře. Ve svojí části spojí principy pozitivního tréninku zvířat
s pracovním procesem, učením a motivací lidí.

Komentáře