Konference Restart kariéry

11. 09. 2012

Zde je k dispozici přihláška na konferenci Restart kariéry, která se koná 4. října 2012.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na odbornou konferenci Personalistika on-line
Restart kariéry
 
Čtvrtek 4. října 2012 od 9.00 do 16.30 (prezence od 8.30 hod.
Konferenční centrum VŠFS, o.p.s., , Estonská 500
Spojení: Metro A, nám. Míru, poté tram. 22, 4 zastávka Ruská
 
 
Firma:
Adresa:
IČ, DIČ:
Přihlašujeme:
1.      účastník
Jméno
Funkce
e-mail:

 

2.      účastník
Jméno
Funkce
e-mail:
 
      3. účastník
Jméno
Funkce
e-mail:
 
Členství v Klubu personalistů ČR     ano   X    ne
 

 

Účastnický poplatek ve výši:
2500,-/3500,- Kč
 pro člena/nečlena KPČR
 
pro dalšího účastníka:   2000,- Kč
 
 
 
 
byl uhrazen na účet č.:
18235051/0100 (KB)
pod VS:
1012
z účtu č.:
 
 
dne:
 

 

 
Dne…………………………..                          V ………………
 
 
 
Podpis/ razítko   …………..
 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na: Klub personalistů ČR, Jankovcova 1055/13,
 
170 00 Praha 7, tel./fax: 283 871 271
 
mobil: 606 865 940
 
e-mail: info@klubpersonalistu.cz

 

 

Komentáře