Konference GENDER GAP na Žofíně 21. 4.

07. 05. 2016

 Na základě úspěchu minulého ročníku jsme pořádali i letos, spolu s Českou manažerskou asociací, konferenci, jejímž mottem bylo "Žena - klíčový faktor úspěchu". Tématem byly "Ženy ve vrcholovém managementu a jejich zkušenosti ze zahraničí", což přednášely světově respektované, vysoce postavené zahraniční manažerky a také české manažerky, dlouhodobě působící ve vedoucích funkcích v zahraničí, např. Annika Elias, bývalá prezidentka CEC European Management, Laksmi Puri, náměstkyně generálního tajemníka OSN a zástupkyně UN Women, Věra Jourová, eurokomisařka, Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Jitka Pantůčková, předsedkyně správní rady a bývalá ředitelka Ohridské banky (dceřinná společnost Societé Génerale), Manažerka roku 2003, Tanja Vainio, generální ředitelka ABB, s.r.o.

Návštěvníky dalšího úspěšného ročníku Konference Gender Gap: Žena – klíčový faktor úspěchu, nebyli podle očekávání ti, které by bylo potřeba přesvědčovat o tom, jak zásadní přínos má ženský způsob uvažování, komunikace, intuice, organizace a řízení v pracovní oblasti, konkrétně v managementu. Publikum letošního ročního ročníku tak tvořili především ti, kteří jsou si zmíněných kvalit vědomi a na setkání s předními osobnostmi světového managementu z nadnárodních společností a mezinárodních institucí přišli především načerpat inspiraci, motivaci a podělit se o zkušenosti z úsilí prosadit své názory a cíle v současném multikulturním světě, v němž se mnohé věci velmi rychle mění, zatímco jiné naopak nadále přetrvávají. O tom, co z toho je dobře a co špatně, a jaká řešení se nabízejí, se pak vedly osvěžující a podnětné diskuze, které pouze potvrdily, jakou váhu má v ženském pohledu na svět právě komunikace, empatie, sdílení a vzájemná spolupráce.
A tak se se spolupořádající Českou manažerskou asociací již nyní těšíme na příští ročník a další zástupkyně současné generace žen ve vrcholových funkcích, přispívajících k pozitivním změnám na globální úrovni.

 Fotografie z konference můžete vidět - ZDE

Komentáře