Klubové setkání ve Slavkově u Brna - Systémy odměňování

21. 10. 2014

 Stačí zaměstnancům plat, přidáme benefity, dobré jméno firmy, možnosti odborného růstu, kariérní plány? Jak to dělají jinde? Workshop na téma Odměňování povede ing. Stanislav Lidmaňský. A jaká je praxe v dalších společnostech – co říkají výzkumy společnosti Trexima? To jsou témata dalšího klubového setkání.
Součástí klubového setkání bude i návštěva provozu celosvětové společnosti Devro, která působí v potravinářském průmyslu.

 Program:
Čtvrtek 20. 11. 2014
12:00 oběd v závodní jídelně
13:00 exkurze do výrobních prostor, beseda
15:00 hod workshop na téma systémy odměňování ve firmách, vede ing. Slanislav Lidmaňský ze společnosti EUROVIA SERVICES
17:00 ubytování, večeře, networking, procházka, pamětihodnosti ve Slavkově....

pátek 21.11.
8:30 až 12:00 seminář: Trexima – mzdové údaje z pracovního trhu v ČR, v zasedací místnosti Devro
12:00 oběd
Oficiální ukončení akce.


Organizační pokyny:
Místo a čas konání Klubového setkání:
Zahájení je ve čtvrtek 20. listopadu ve 13.00 hodin v zasedací místnosti společnosti Devro s.r.o.
Okruzni 1438, 684 11 Slavkov u Brna
Souřadnice GPS: 49.1507583N, 16.8920825E, N 49°9.04550', E 16°53.52495'
Setkání bude ukončeno 21. listopadu ve 12.00 hod.

Ubytování a stravování:
Penzion Olga
Zborovská 45, 684 01 Slavkov u Brna
N 49°9.15885', E 16°52.72198'
Cena za ubytování:
jednolůžkový pokoj 580,- Kč
dvoulůžkový pokoj 850,- Kč
Za snídani je příplatek 90,- Kč / osoba


Účastnický poplatek a úhrada nákladů:
Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR, z.s., hradí pouze ubytování a stravování (bezplatná účast se vztahuje na jednoho, event. dva účastníky z tzv. „velkých“ firem). Platba za ubytování a stravování se uskuteční v hotovosti při prezenci.
Účastnický poplatek pro účastníky, kteří nejsou členy Klubu personalistů, z.s., činí 2.000,- Kč. Tento účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a stravování.
Účastnický poplatek je třeba poukázat nejpozději do 15. listopadu 2014 na účet Klubu personalistů ČR (IČO 15886565) v Komerční bance a.s. pobočka Praha 7, číslo účtu 18235051/0100, var. symbol 1014. Účastníkům, kteří uhradí účastnický poplatek, bude neprodleně zaslán daňový doklad.
Přihlášky k účasti na semináři: Uzávěrka přihlášek je 12. listopadu 2014.
Můžete využít i on-line přihlášky na www.klubpersonalistu.cz

Přihláška

Název akce:

Firma:

IČ:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Jména účastníků:

Komentáře