Klubové setkání v listopadu

11. 10. 2013

Letošní poslední Klubové setkání se uskuteční na jižní Moravě ve dnech 14. a 15. listopadu 2013.

Ve čtvrtek navštívíme v Modřicích Centrum zákaznické podpory společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, kde se seznámime s chodem telefonického centra, centrální spisovny a správou pojistných smluv lídra pojistného trhu ČR. Poté se přesuneme do Penzionu U Bednářů v Pavlově, kde v pátek dopoledne proběhne seminář s Dr. Zdenkou Brázdovou na téma Personální controlling.

Program:

Čtvrtek 14. 11. 2013

12.00 sraz účastníků v Modřicích u Brna
13.00 – 15.30 Prohlídka Centra zákaznické podpory, workshop na téma spisová služba a ochrana osobních údajů v práci personalisty.
Přesun do Pavlova
19. 00 večeře
20.00 – 22.00 společný společenský program

Pátek 15. 11. 2013

8.00 – 9.00 Snídaně
9.00 – 11.30 Seminář Personální controlling - lektorka - Dr. Zdenka Brázdová

Organizační pokyny:

Místo a čas konání Klubového setkání:

Zahájení je ve čtvrtek 14. listopadu 2013 ve 13.00 hodin v Modřicích u Brna, areál Kooperativa Pojišťovny, a.s., VIG
Adresa: Brněnská 634, 664 42 Modřice
GPS 49°8'2.823"N, 16°36'11.212"E

Ubytování a stravování:

Penzion u Bednářů
Klentnická 165, 692 01 Pavlov
GPS: 48°52'23.896"N, 16°40'20.385"E
http://www.penzion-u-bednaru-pavlov.az-ubytovani.info/
Cena za ubytování:
jednolůžkový pokoj od 800,- Kč
Strava:
oběd podle denní nabídky od 90 Kč
večeře podle denní nabídky od 90 Kč

Účastnický poplatek a úhrada nákladů:

Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR, o.s., hradí pouze ubytování a stravování (bezplatná účast se vztahuje na jednoho, event. dva účastníky z tzv. „velkých“ firem).
Účastnický poplatek pro účastníky, kteří nejsou členy Klubu personalistů, o. s., činí 2.000,- Kč. Tento účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a stravování.
Účastnický poplatek je třeba poukázat nejpozději do 1. listopadu 2013 na účet Klubu personalistů ČR, (IČO 15886565) v Komerční bance a.s. pobočka Praha 7, číslo účtu 18235051/0100, var. symbol 1013. Účastníkům, kteří uhradí účastnický poplatek, bude neprodleně zaslán daňový doklad.

Přihlášky k účasti na semináři:

Uzávěrka přihlášek – z důvodu závazné rezervace ubytování – je 1. listopadu 2013.

Závazné přihlášky proto zašlete co nejdříve poštou na adresu:
Klub personalistů ČR, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7,
e-mailem: klub.personalistu@tiscali.cz
Případné další informace Vám rádi poskytneme na výše uvedené adrese nebo telefonicky na číslech: 283 871 271, 606 865 940.

Komentáře