Klubové setkání v Kovohutích Příbram

18. 03. 2014

Klubové setkání se uskuteční ve dnech 24. a 25. dubna v Kovohutích Příbram. Přijeďte se podívat do firmy, která má bohaté zkušenosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků i ochrany životního prostředi.Můžete se – nebo kterýkoliv z Vašich kolegů, zúčastnit také pátečního workshopu na téma BOZP.
Pro členy Klubu je setkání bez vložného, přijet však mohou i firmy mimo Klub.

 Program:

Čtvrtek 24. 4. 2014
13.00 – 15.00 hod.
Seznámení se společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., která je tradičním dodavatelem výrobků a slitin na bázi olova, cínu a drahých kovů. Společnost je nositelem řady cen za zdraví a bezpečné životní prostředí. Exkurze po objektu Kovohutí a návštěva muzea, kde budou mít účastníci možnost zkusit si tradiční řemeslo.
15.30 – 16.30 hod.

Beseda s generálním ředitelem Kovohutí Jiřím Dostálem.

20.00 – 22.00 hod. Společný společenský program

Pátek 25. 4. 2014
8.00 – 9.00 Snídaně
9.30 – 11.30 Workshop Investigace pracovního úrazu jako prevence úrazů - co má umět každý vedoucí a personalista - povede Milan. Pešek, Manažer bezpečnosti práce Devro, s.r.o.

Organizační pokyny:

Místo a čas konání Klubového setkání:
Zahájení je 24. dubna 2014 ve 13.00 hodin
Kovohutě Příbram, nástupnická a. s.
Příbram VI č.p. 530
261 81 Příbram
GPS data: Loc: 49°42'26.514"N, 13°58'58.589"E

Ubytování a stravování: Hotel Belvedere Příbram
http://www.belvedere-hotel.cz/
Legionářů 401, 261 01 Příbram VII
Cena za ubytování:
jednolůžkový pokoj se snídaní od  800,- Kč

Účastnický poplatek a úhrada nákladů:
Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR, o.s., hradí pouze ubytování a stravování (bezplatná účast se vztahuje na jednoho, event. dva účastníky z tzv. „velkých“ firem). Platba za ubytování a stravování se uskuteční v hotovosti při prezenci.
Účastnický poplatek pro účastníky, kteří nejsou členy Klubu personalistů, o. s., činí 2.000,- Kč. Tento účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a stravování. Účastnický poplatek je třeba poukázat nejpozději do 24. dubna 2014 na účet Klubu personalistů ČR, (IČO 15886565) v Komerční bance a.s. pobočka Praha 7, číslo účtu 18235051/0100, var. symbol 0414. Účastníkům, kteří uhradí účastnický poplatek, bude neprodleně zaslán daňový doklad.
Přihlášky k účasti na semináři: Uzávěrka přihlášek – z důvodu závazné rezervace ubytování – je 20. dubna 2014.
Závazné přihlášky proto zašlete co nejdříve poštou na adresu:
Klub personalistů ČR, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7,
e-mailem: klub.personalistu@tiscali.cz, info@klubpersonalistu.cz
Další informace Vám rádi poskytneme na uvedené adrese nebo telefonicky na 606 865 940.
Pokud se na seminář přihlásíte, avšak z vážných důvodů se nemůžete zúčastnit, sdělte nám to laskavě co nejdříve.
Přihlašujeme níže uvedeného účastníka na seminář a souhlasíme s podmínkami uvedenými v pozvánce. V případě, že se přihlášený účastník event. jeho náhradník semináře nezúčastní a závaznou přihlášku nezrušíme nejpozději do 5 dnů před konáním akce, zavazujeme se uhradit pořadateli stronopoplatek ve výši 500,- Kč na úhradu nákladů k zajištění služeb pro přihlášeného účastníka.

Komentáře