Klubové setkání v Červeném Hrádku-září 2015

01. 09. 2015

24. - 25. září 2015 Téma setkání „Jak správně servírovat informace mozku, aby paměť dobře sloužila “ a návštěva elektrárny Tušimice

Červený Hrádek, Elektrárna Tušimice
Na zámku Červený Hrádek se odehrálo několik historických událostí, například zde byla v roce 1938 předjednávána Mnichovská dohoda. V listopadu roku 2012 se zde uskutečnilo úspěšné setkání Klubu personalistů ČR.
A do těchto prostor vracíme letos na začátku podzimu, abychom si užili nejen vzdělávacích aktivit, ale i krás zámeckého parku.

Klubové setkání se tentokrát dělí na dvě části:

Na čtvrtek 24. září jsme pro vás připravili seminář „Jak správně servírovat informace mozku, aby paměť dobře sloužila “ – lektorka Irena Škobisová.
V pátek 25.9. je připravena exkurze na elektrárnu Tušimice, která je po nedávné rekonstrukci, je velmi zajímavým objektem.
Organizačně zajišťuje a případné další informace poskytne:
Klub personalistů ČR, z.s. - pobočný spolek Severozápadní Čechy
Tel: +420 602 467 669
E-mail: jaroslav.dostal@telecom.cz (na tuto adresu posílejte přihlášky - viz poznámka na konci textu)
Program:
Čtvrtek 24.9.2015
13:00 sraz účastníků na Červeném Hrádku, ubytování, oběd,
od 14.00 - „Jak správně servírovat informace mozku, aby paměť dobře sloužila “ – lektor Bc. Irena Škobisová
následně procházka parkem nebo oborou, podle zájmu,
Pátek 25.9.2015
Exkurze (cca od 10.00) na elektrárnu Tušimice, případně podle času procházka v městské památkové rezervaci Kadaň.

Organizační pokyny:
Místo a čas konání Klubového setkání:Zahájení je ve čtvrtek 24. 9. ve 13.00 hodin v Červeném Hrádku u Jirkova. 50°30'44.129"N, 13°26'38.141"E
Setkání bude ukončeno 25. září ve 12.00 hod.
Ubytování a stravování:
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov p.o.
Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov
Cena za ubytování:
jednolůžkový pokoj s bufetovou snídaní od 900,- Kč
Strava:
oběd podle denní nabídky od 90 Kč
večeře podle denní nabídky od 90 Kč
Účastnický poplatek a úhrada nákladů:
Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR, z.s., hradí pouze ubytování a stravování (bezplatná účast se vztahuje na jednoho, event. dva účastníky z tzv. „velkých“ firem). Platba za ubytování a stravování se uskuteční v hotovosti při prezenci.
Účastnický poplatek pro účastníky, kteří nejsou členy Klubu personalistů, z.s., činí 2.000,- Kč. Tento účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a stravování.
Účastnický poplatek je třeba poukázat nejpozději do 19. září 2015 na účet Klubu personalistů ČR, (IČO 15886565) v Komerční bance a.s. pobočka Praha 7, číslo účtu 18235051/0100, var. symbol 9315. Účastníkům, kteří uhradí účastnický poplatek, bude následně zaslán daňový doklad.
Přihlášky k účasti na semináři: Uzávěrka přihlášek je 22. září 2015.

Poznámka: Přihláška musí obsahovat tyto údaje: název akce: klubové setkání Červený Hrádek, firma/jméno, člen/nečlen KPČR, fakturační adresa, jména účastníků, e-mailové spojení. 

Přihlášku posílejte mailem na adresu: r.herclikova@edost.cz nebo edost@edost.cz, telefon:+420 474 628 347

Komentáře