Klubové setkání Koučování a dobrovolnictví na vlastní oči

29. 05. 2012

Klubové setkání se uskuteční 21. - 22. června v hotelu Přibyslav (okres Havl. Brod). Bude věnováno koučování ve firemním prostředí, problematice společenské odpovědnosti firem. A jako bonbonek nabízíme setkání s optikem Blahoslavem Žilkou.

Koučování – co o něm lze říci nového? Nám, kteří o koučinku čteme, kteří jsme koučováni, kteří koučujeme. Zkusme tentokrát pohled dalších školitelů a praktických koučů.

Oči jsou v dnešní době nejvíce namáhaným lidským orgánem/smyslem. Jak pečovat o svůj zrak, jak vybrat ty správné brýle pro svou práci – Blahoslav Žilka je předním odborníkem, který nám nejen poradí, ale i ukáže.
CSR – společenská odpovědnost firem – téma v poslední době hojně frekventované. CSR zahrnuje mnoho firem do své firemní kultury, operuje se společenskou odpovědností při personálním marketingu. Kdo ho však umí dělat dobře. Nejsou pro firmu akce v rámci CSR jen novou formou teambuildingu? O plusech a mínusech CSR bude hovořit Hana Prchalová z organizace Neziskovky.cz.
 
Program:
Čtvrtek 21.6. 2012
12.00 – 13.00 sraz účastníků a oběd
13.00 – 16.30 Koučování
17.00 – 18.30 Celoživotní péče o zrak – seminář optika Blahoslava Žilky
              Přehlídka nových typů a modelů brýlových obrouček
20.00 – 22.00 společný společenský program
 
Pátek 22. 6. 2012
8.30 Snídaně
9.00 – 11.30 CSR – plusy a mínusy – lektorka Hana Prchalová, Neziskovky.cz
12.00 - oběd
 
Organizační pokyny:                                  
Místo a čas konání Klubového setkání:
Zahájení semináře je 21. června 2012 ve 13.00 hod. (oběd od 12.00 hod.)
Seminář bude ukončen 22. června 2012  ve 12.00 hod. obědem.
Ubytování a stravování:
Cena za ubytování
dvoulůžkový pokoj s bufetovou snídaní                      Kč 760,-
Jedna osoba v dvoulůžkovém pokoji                            Kč 500,-
Strava : Jednotné menu
oběd            od 70 Kč,-
večeře         od 70 Kč,-

Účastnický poplatek a úhrada nákladů:
Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR, hradí pouze ubytování a stravování (bezplatná účast se vztahuje na jednoho, event. dva účastníky z tzv. „velkých“ firem). Platba za ubytování a stravování se uskuteční v hotovosti při prezenci.
Účastnický poplatek pro účastníky, kteří nejsou členy Klubu personalistů, činí 2.000,- Kč. Tento účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a stravování.
Účastnický poplatek je třeba poukázat nejpozději do 16. června 2012 na účet Klubu personalistů ČR, (IČO 15886565) v Komerční bance a.s. pobočka Praha 7, číslo účtu 18235051/0100, var. symbol 0611. Účastníkům, kteří uhradí účastnický poplatek, bude neprodleně zaslán daňový doklad.
Přihlášky k účasti na semináři:Uzávěrka přihlášekz důvodu závazné rezervace ubytování je 16. června 2012. Závazné přihlášky proto zašlete co nejdříve poštou na adresu:    
Klub personalistů ČR, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7, e-mailem klub.personalistu@tiscali.cz                                                                                   info@klubpersonalistu.cz
Případné další informace Vám rádi poskytneme na výše uvedené adrese nebo telefonicky na číslech:  283 871 271, 606 865 940.
 
POZOR!!
Pokud se na seminář přihlásíte, avšak z vážných důvodů se nemůžete zúčastnit, sdělte nám to laskavě co nejdříve.
Přihlašujeme níže uvedeného účastníka na seminář a souhlasíme s podmínkami uvedenými v pozvánce. V případě, že se přihlášený účastník event. jeho náhradník semináře nezúčastní a závaznou přihlášku nezrušíme nejpozději do 5 dnů před konáním akce, zavazujeme se uhradit pořadateli stronopoplatek ve výši 500,- Kč na úhradu nákladů k zajištění služeb pro přihlášeného účastníka.
V případě, že přihlášený účastník v místě konání semináře nezaplatí výše objednanou stravu, zavazujeme se zaplatit pořadateli náklady, které mu vznikly zaplacením neodebrané stravy.
 
 
 

Komentáře