Klubové setkání Emoce na pracovišti

02. 05. 2011

 Klubové setkání zaměřené na téma Emocí na pracovišti se bude konat 9. a 10. června 2011 v prostorách Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích nedaleko Liberce.      Přihláška zde: prihlaska hejnice.doc

 

klubové setkání na téma 

Emoce na pracovišti   

Program:

Čtvrtek 9. června 2011

13.00 – 17.00

Emoční inteligence v prožitku

Ing. Hanka Havlová

 

Význam emocí a jejich dopad na naše prožívání. Postup zpracování emoce a využití emoční energie pro zvládání náročných situací i k osobnímu růstu.

Workhop - Praktický nácvik tranformace emoční energie na příkladu několika základních emocí s využitím tématu barokních soch Ctností a Neřestí M. B. Brauna

 

18.30 – 19.30 večeře

 

20.00 – 22.00 společný společenský program

 

 

Pátek 10. června  2011

9.00 -  10.30

Emoce a výkonnost

PhDr. Lenka Svobodová - psycholog

 

Jak stres, úzkost a další emoce ovlivňují náš výkon, spokojenost v zaměstnání, motivace a výkon, křivka výkonnosti, emoce a temperamentové typy.

 

 

10.45 – 12.00

Jak inspirovat lidi, aby chtěli? 
aneb co lidé preferují a jak se chovají skrze koncepci GRID prof.R. Blakea a J. Mouton
Patrik Majringer -facilitátor a konzultant Czech Ggrid Group (www.gridgroup.cz)
Jaroslava Tomsová, Bc - facilitátor a konzultant Czech Grid Group

 

Zažijete ochutnávku interaktivní týmové práce používané v rozvojových
programech GRID R a porozumíte vztahovým dovednostem, které ovlivňují její
efektivitu. 

Organizační pokyny:                                  

Místo a čas konání semináře:

Seminář se koná v Hejnicích (nedaleko Liberce)

Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy

Klášterní 1

463 62 Hejnice

autem z Liberce směrem na Frýdlant (silnice I/13) do Mníšku, kde odbočíte směrem na Raspenavu (silnice III/290 04) a odtud do Hejnic (silnice II/290)
vlakem z Liberce směrem na Frýdlant (trať 037), v Raspenavě přestoupit do Hejnic (trať 038)

 

Zahájení semináře je 9. června 2011 ve 13.00 hod. (oběd od 12.00 hod.)
Seminář bude ukončen 10. června 2011  ve 12.00 hod. obědem.


Ubytování a stravování:

Cena za ubytování

dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím                        600,- 

jednolůžkový pokoj s příslušenstvím                         700,-

Strava :

Jednotné menu

snídaně         70,-

oběd            130,-

večeře          100,-


Účastnický poplatek a úhrada nákladů:

Účastníci, kteří jsou členy Klubu personalistů ČR, hradí pouze ubytování a stravování  (bezplatná účast se vztahuje na jednoho, event. dva účastníky z tzv. „velkých“ firem). Platba za ubytování a stravování se uskuteční v hotovosti při prezenci.

Účastnický poplatek pro účastníky, kteří nejsou členy Klubu personalistů, činí 2.000,- Kč. Tento účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a stravování.

Účastnický poplatek je třeba poukázat nejpozději do 6. června 2011 na účet Klubu personalistů ČR, (IČO 15886565) v Komerční bance a.s. pobočka Praha 7, číslo účtu 18235051/0100, var. symbol 0611. Účastníkům, kteří uhradí účastnický poplatek, bude neprodleně zaslán daňový doklad.

 

Přihlášky k účasti na semináři:Uzávěrka přihlášekz důvodu závazné rezervace ubytování je 30. května  2011. Závazné přihlášky proto zašlete co nejdříve poštou na adresu:    

                      Klub personalistů ČR, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7,

nebo faxem na čís. 283 871 271 nebo e-mailem klub.personalistu@tiscali.cz
                                                                                   info@klubpersonalistu.cz

Případné další informace Vám rádi poskytneme na výše uvedené adrese nebo telefonicky na číslech:  283 871 271, 606 865 940.

 

POZOR!!

Pokud se na seminář přihlásíte, avšak z vážných důvodů se nemůžete zúčastnit, sdělte nám to laskavě co nejdříve.

Přihlašujeme níže uvedeného účastníka na seminář a souhlasíme s podmínkami uvedenými v pozvánce. V případě, že se přihlášený účastník event. jeho náhradník semináře nezúčastní a závaznou přihlášku nezrušíme nejpozději do 5 dnů před konáním akce, zavazujeme se uhradit pořadateli stronopoplatek ve výši 500,- Kč na úhradu nákladů k zajištění služeb pro přihlášeného účastníka.

V případě, že přihlášený účastník  v místě konání semináře nezaplatí výše objednanou stravu, zavazujeme se zaplatit pořadateli náklady, které mu vznikly zaplacením neodebrané stravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře