Jsme na jedné lodi - Zaměstnávání OZP

17. 06. 2014

 Čtvrtek 25. září 2014, 8.30 – 16.30 hodin
Konferenční sál v 10. NP centrály společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG Praha 8, Karlín, Pobřežní 21
Konference se tentokrát věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dozvíte se, jak připravit stávající pracovníky na příchod nového zaměstnance se zdravotním postižením, zda je výhodné nechat si udělat audit pracovišť, část programu bude věnována současné legislativě i možným změnám náhradního plnění. Setkáte se s lidmi, kteří se přes své zdravotní potíže úspěšně zapojili do pracovního procesu a jsou v něm úspěšní.
Konference bude jistě zajímavá nejen po obsahové stránce, nýbrž i co do místa konání, kterým je budova „Main Point Karlín“, která byla v prestižní realitní soutěži MIPIM Awards vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa 2012. V programu počítáme i s návštěvou galerie uměleckých děl ze sbírky pojišťovny Kooperativa.

Program
8:30 – 9:00 prezence, ranní káva
9:00 – 9:20 Zahájení konference Jan Března, prezident KPČR, z.s.
9:20 – 10:00 Základní legislativní rámec zaměstnávání OZP. Nábor OZP
Hana Potměšilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
10:00 – 10:30 Pracovní rehabilitace jako nástroj integrace osob s disabilitou na volný trh práce
Patrik Rücker, Petr Džambasov, Vzdělávací společnost Edost
10:30 – 11:00 Káva
11:00 - 11:40 Top manažer a závažná diagnóza. Jde to dohromady? Martin Illner (diagnóza roztrouš. skleróza)
11:45 – 12:05 Personalistka se ztrátou zraku? Proč ne!
Tereza Moravová (80% ztráta zraku), Komerční banka
12:05 – 12:30 Proč si nechat udělat audit a analýzy pracovních pozic pro OZP 
Martin Stolín, AV Institut
12:30 – 12:50 Proškolený přepážkový/klientský pracovník, základ úspěchu komunikace s OZP
Lucie Kožnarová, NFOZP
12:50 – 13:00 Co vám mohou a umí nabídnout zaměstnavatelé OZP
Martin Štěpánek, Tecum (90% zaměstnavatel OZP)
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:25 Jak to (ne)funguje u nás
Jan Března, Kooperativa Pojišťovna, a.s. VIG
14:25 – 14: 35
V čem je pro nás zaměstnávání OZP strategické. Stáže ZP studentů a absolventů
Zdeněk Šimek, VZP

Losování o knižní a další hodnotné ceny
Káva a koláček
Změna programu vyhrazena
Prohlídka Galerie výtvarných děl z fondů Kooperativy
Vložné:
Pro členy Klubu personalistů ČR, z.s. ....……….. 2 500 Kč
Pro ostatní ……...........................………....….. 3 500 Kč
Druhá a další osoba z jedné firmy …................. 2 000 Kč

Přihláška

Název akce:

Firma:

IČ:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Jména účastníků:

Komentáře