Dvanáct každodenních zvyků inspirativního lídra

21. 09. 2021

 Do práce chodí denně miliony lidí, ale poměrně velká část z nich nepodává svůj nejlepší výkon a nesnaží se nikam posouvat. Pokud se ale chcete stát úspěšným vedoucím a inspirativním lídrem, musíte mít nejen potřebné tvrdé i měkké dovednosti, ale i ten správný přístup a správné nastavení mysli. Člověka dělají činy a ne slova a charakter inspirativního manažera, kterého ostatní rádi následují, se projevuje v tom, jak se chová v běžných, každodenních situacích. V tomto článku se podíváme na dvanáct každodenních zvyků, kterými se vyznačují inspirativní lídři.

(Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School-převzato)

 Tento seznam přinesl server Harvard Business Review.

Nastavení cílů a zacílení na ně.
Mějte vytyčené jasné cíle, nejlépe měřitelné, a každý den se k nim posunujte blíže.

Zájem o ostatní.
Naslouchejte lidem ve vašem okolí a mluvte s nimi tak, aby se cítili výjimečně. Chvalte své podřízené a zahrnujte je do rozhodovacích procesů.

Práce na 100%.
Při řešení úkolů využívejte všech dostupných možností a prostředků a nenechávejte věci dodělané pouze z poloviny.

Iniciativa.
Dobrý lídr jde příkladem ostatním, nejde s proudem, nebojí se vystoupit z řady či převzít iniciativu a přijít s novým, nečekaným řešením.

Zapojení ostatních lidí.
Nebojte se zapojovat své podřízené i do rozhodování a do řešení významných projektů. Pokud se členy svého týmu pracujete jako s rovnocennými partnery, dáváte tím najevo svoji víru v jejich schopnosti.

Neočekávejte uznání.
Nedělejte práci jenom pro to, že za ní očekáváte odměnu nebo uznání. Dělejte věci, které se nutně musí řešit, i když nespadají pod vaší agendu, a to bez ptaní se na to, co za to budete mít.

Příkladem ostatním.
Nikdy nedělejte věci, které nemáte rádi u svých podřízených či kolegů, a držte se pevně svého kodexu.

Přijmutí odpovědnosti.
Nevyhýbejte se odpovědnosti. Nevymlouvejte se na své podřízené nebo na určité negativní okolnosti a vždy přijměte odpovědnost za sebe i svůj vlastní tým.

Respektování času druhých.
Neztrácejte čas druhých, stejně jako neztrácíte ten svůj.

Víra v sebe sama.
Úspěšným se manažer stává ze všeho nejdříve ve svojí hlavě. Dokud neuvěříte, že se stanete úspěšnými, nemůže se tak stát v reálném světě.

Důvěryhodnost.
Nemlžte, neschovávejte se za polopravdy a vždy jednejte otevřeně.

Zvládnutí stresu.
Stres by měl být vnímán jako hnací motor, ne jako překážka. Naučte se zvládat svůj stres a nenechat se jím pohltit.

Komentáře