Do knihovny


Nabídka knih z jednotlivých nakladatelství

Řízení lidských zdrojů. Nové trendy
Doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., Prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
a Ing. Andrea Čopíková, Ph.D
Management Press 2016, www.managementpress.cz

Publikace pedagogů Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě přináší přehled současných trendů v personalistice, nových, ale i těch, které už tu nějakou dobu jsou, ovšem i nadále patří mezi důležité oblasti, jimiž by se personalisté měli ve své práci pro firmu či jinou organizaci zabývat. Je určena manažerům, podnikatelům, personalistům, a dalším pracovníkům podílejících se na řízení lidských zdrojů v organizaci, stejně jako studentům vysokých škol a účastníkům dalších kursů s tématikou řízení lidských zdrojů.

Výběr trendů v této publikaci, s nímž se stále vyrovnává teorie i praxe, reflektují potřeby organizací, ale také výzkumné zaměření autorů a jejich zkušenosti s aplikací trendů v organizaci. V osmi kapitolách jsou pak probírána následující témata: zaměstnávání generací Y a Z, etické principy v rámci řízení lidských zdrojů, controllingu či managementu diverzity, dále reporting, kompetenční modely a využití sociálních sítí. Knihu pak uzavírá rozsáhlý seznam tematické literatury.

Průmysl 4.0 - Výzva pro Českou republiku
Prof. Vladimír Mařík a kolektiv.
Management Press, 2016, www.managementpress.cz

Průmysl 4.0 je označení koncepce podporující probíhající digitalizaci jako nezbytný předpoklad zásadních změn, s ní související automatizaci výroby a změny na trhu práce. Její základní vizí je vznik „chytrých továren“ s kyberneticko-fyzickými systémy, které převezmou stereotypní a jednoduché činnosti, ale i inteligentní rozhodovací procesy, jenž prozatím vykonávají lidé. Jde o zcela novou filozofii přinášející celospolečenskou změnu a zasahující řadu oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, právního rámce, vědy a výzkumu až po trh práce nebo sociální systém. Prof. Vladimír Mařík a jeho kolegové z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT pak ve své monografii přinášejí základní informace o konceptu Průmyslu 4.0 v ČR, možných směrech jeho vývoje a návrzích opatření, jenž by mohly zkvalitnit ekonomiku i průmyslovou základnu ČR. Čtvrtá průmyslová revoluce přináší řadu výzev, ale zejména jedinečnou příležitost k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR v globálním konkurenčním prostředí.

Osmý návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti
Stephen M. R. Covey.
Management Press, 2016, www.managementpress.cz

Ochota hledat a schopnost najít výjimečnost, tedy osobní potenciál každého pracovníka, týmu a potažmo celé firmy se zdá být jednou z výzev současných manažerů. Ostatně rovněž Klub personalistů ČR uspořádal loni na podzim na téma Hledání výjimečnosti samostatnou konferenci. Stejného názoru je i autor knihy Osmý návyk a bestselleru 7 návyků skutečně efektivních lidí vydaného před 25 lety.

Mezitím se ovšem mnohé změnilo a jak je sám Covey přesvědčen „být efektivní již nestačí. Mají-li jedinec nebo organizace dnes – ve věku znalostí a informací – uspět, musí se stát výjimečnými, musí podstatně změnit způsob myšlení, osvojit si nové dovednosti, nové postupy“. Covey, světoznámý průkopník úspěšných technik uvolňování tvořivých a výkonových schopností každého člověka,spolupracovalcoby poradces velkým množstvím předních světových firem, zejména v otázkách rozvoje vůdčích dovedností, v oboru organizačního chování a rozvoje organizací. Jeho radami se ovšem dodnes řídí i organizace nekomerčních sektorů – orgány veřejné správy, neziskové organizace a školy, a v neposlední řadě jeho metody slaví úspěch i v oblasti rodinných vztahů.

O byznysu a kariéře a jak v nich zvítězit
Jack Welch, SuzyWelch
počet stran: 240, GradaPublishing, a.s., www.grada.cz

Moderní průvodce pro každého, kdo chce uspět v podnikání dnes i v budoucnu a vybudovat si úspěšnou kariéru. Světoznámí autoři a uznávaní podnikatelé vám prozradí, jak posílit výkony, nastartovat růst, sestavovat úžasné týmy a budovat naplňující kariéru – a zároveň se při tom všem skvěle bavit.

Kniha obsahuje odpovědi na většinu otázek, které si klademe v současné době velkých ekonomických změn, jako například:Proč některé společnosti rostou a prosperují i v období nejistoty, zatímco jiné stagnují? Jak zažehnat krize na sociálních sítích a jak v podobných situacích komunikovat?Jak ochránit organizaci před konkurencí a jak se rychle vrátit do hry, pokud vás konkurence srazí na kolena? Jak se vyznat v „číslech“, jak je analyzovat a porozumět jim, i když nejste finanční ředitel? Jak vést technologické „génie“, kteří mívají hlubší odborné znalosti než jejich nadřízení, klíčové „virtuální“ zaměstnance, s nimiž můžete snadno ztratit potřebný kontakt, a ctižádostivé zaměstnance aspirující na vlastní podnikání, kteří jsou stále jednou nohou na odchodu? A mnoho dalších užitečných postřehů.

Všímavost
Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají
Michael Sinclair, JosieSeydel
224 stran,GradaPublishing, a.s., www.grada.cz

Všímavost neboli mindfulness je velice jednoduchá technika cvičení pro vaši mysl, jež nemusí zabrat více než pár minut denně, přesto vás naučí dokončovat věci v klidu a s předstihem, být úspěšnější, vyrovnanější a mít ze sebe lepší pocit.

V praktickém a přehledném textu naleznete příběhy ze života zasazené do kontextu moderní doby, množství jednoduchých tipů a triků, například jak se vyrovnat s negativními emocemi, podrážděností, nudou, nesoustředěností, ospalostí, ale i s bolestí či strachem a naopak jak zvýšit svou schopnost soustředění, posílit odolnost a prohloubit kreativitu a tím pádem i efektivitu. Desítky jednoduchých cvičení zvládnete začlenit do svého každodenního programu, aniž by vám zabraly čas navíc – naopak ho díky nim získáte ještě více.

Moderní podání knihy s desítkami jednoduchých cvičení, odlehčené typickým britským humorem, zaručuje příjemné a lehké čtení. Pusťte se tedy do toho a proměňte svůj hektický a stresující život na klidný a spokojený!

Tajemství úspěšného vedení lidí
Bernd Gerop
208 stran, GradaPublishing, a.s., www.grada.cz

Mít vše neustále pod kontrolou, řešit provozní věci a snažit se předcházet všem chybám a nezdarům vede k jedinému: vy, vaši lidé a celá firma zůstáváte daleko za svými možnostmi! S touto knihou dokážete změnit své špatné pracovní návyky a úspěšně vést lidi k samostatné a zodpovědné práci.

Naleznete v ní mj. odpovědi na otázky: Jak se vaši lidé stanou odvážnými a kreativními? Proč nejsou vaši pracovníci aktivní? Proč se vám je nedaří motivovat? Jak budou vaši lidé konečně dělat to, co mají? Proč můžete svým pracovníkům věřit?

Přestaňte pracovat za své podřízené a nechte je učit se chybami – dlouhodobě se vám to jednoznačně vyplatí. Neobávejte se samostatnosti svých lidí. Když jim ji poskytnete za správných podmínek, budou zodpovědní, kreativní, motivovaní a přinesou dobré výsledky.