Co nabízíme


 • Aktuální informace z oblasti personálního a sociálního řízení
 • Možnost podílet se na tvorbě nové legislativy a významných koncepčních materiálů v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • Nové kontakty s kolegy v HR
 • Konzultace s odborníky ke konkrétním problémům personalistů (pracovněprávní problematika v podnikatelské sféře, vznik a ukončení pracovního poměru, firemní vzdělávání - výzvy, zaměstnávání OZP a cizinců, oblast budoucích lidských zdrojů - spolupráce se školami)
 • Možnost participace na programech EU
 • Prezentace na webových stránkách Klubu
 • Pomoc při výběru vzdělávacích a poradenských firem
 • Pomoc při organizování vzdělávacích akcí na míru dle přání organizace
 • Výrazné slevy pro účastníky akcí pořádaných Klubem

Klub personalistů ČR, z.s., pořádá

Poradenské semináře

 • k aktuálním tématům, například ke změnám v obecně závazných právních předpisech, seznámení s novými trendy v personální práci. Zkušení lektoři zde odpovídají i na konkrétní dotazy účastníků.

Praktické semináře

 • kdy je hostitelem konkrétní firma, která představí svůj systém personální práce a své produkty. I zde je prostor pro dotazy a výměnu zkušeností.

Další aktivity nabízejí regionální sekce