Na co mají nárok zaměstnanci v karanténě

17. 03. 2020

 Bezpečnostní opatření kvůli koronaviru se postupně utužují. Namísto paniky je však nyní namístě pragmatická úvaha nad tím, co vlastně musíte zajistit, pokud máte zaměstnance na home office nebo na co máte nárok, pokud jste dokonce v karanténě uvízli sami. Připravili jsme pro vás rychlý přehled doporučení.

Překážka na straně zaměstnance
Pokud je zaměstnanec v nucené izolaci, ať už z důvodu projevení příznaků koronaviru nebo nařízené karantény ze strany lékaře, jedná se o překážku na straně zaměstnance a platí stejná pravidla jako při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. V takovém případě mu náleží po dobu prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy či platu ve výši 60 % průměrného výdělku. V případě prodloužení karantény přebírá odpovědnost stát a zaměstnanec má od 15. dne nárok na vyplácení nemocenského pojištění v následující výši:
do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

celý článek

Širší prvomoci zaměstnavatelů jako cesta k vyšší efektivitě práce

04. 12. 2019

Mnoho manažerů s autoritářskými sklony se mylně domnívá, že efektivity práce u jejich podřízených lze dosáhnout skrz mikro-management a skrz co nejpřesnější a nejpodrobnější instrukce zadávené jednotlivým pracovníkům. Tento systém ale nebere v úvahu specifika jednotlivých zaměstnanců ani jejich motivaci dělat práci „sami za sebe“, a proto nefunguje. Nástrojem k vyšší efektivitě práce nejsou přesnější instrukce a pravidla, ale naopak rozšířené pravomoci řadových zaměstnanců.

Možnost proaktivně řešit své potřeby

Podle Training Zone jsou širší pravomoci svěřené zaměstnancům způsob, jak zajistit, že tito zaměstnanci budou schopni následně proaktivně řešit své potřeby a požadavky, aniž by byli svazováni tím, co jim diktuje jejich manažer. Problém je totiž v tom, že žádný člověk se stoprocentně neubrání subjektivnímu zkreslení vnímání dané situace. Každý manažer tak dává svým podřízeným instrukce, které odpovídají tomu, jak oni sami vnímají danou situaci, a nenechávají prostor podřízeným k tomu, aby situaci vyřešili pomocí nástrojů, které jsou jim blízké a které odpovídají jejich přístupu a osobnosti. Tím, že jsou zaměstnancům rozšířené pravomoci, o těchto věcech mohou rozhodovat sami a najít tak ideální řešení.

celý článek

5 kroků k firemní kultuře s pozitivním přístupem k zaměstnancům

04. 12. 2019

 Pozitivní přístup firmy k zaměstnancům není pouze o penězích. Zaměstnanci v dnešní době hledají u potenciálních zaměstnavatelů i jiné, nefinanční hodnoty, kvůli kterým jsou si často ochotni vybrat i zaměstnavatele, který jim nabízí méně peněz. Dnes se podíváme na to, jak se můžete i vy stát firmou s pozitivní firemní kulturou, vysokou prestiží zaměstnavatele a zdravým přístupem ke svým pracovníkům.

Ocenění kvalitní práce
Jak uvádí HR Morning, zaměstnanci především chtějí, aby byla jejich kvalitní práce oceněna. Často se stává, že za jejich práci je chválen jejich nadřízený, a chvála se tak často nedostane až k těm lidem, kteří se na úspěšném projektu skutečně podíleli. Buďte spravedliví a veřejně oceňujte práci skutečně relevantních lidí.

celý článek

Zaměstnanecké podvody: Jak obvykle vypadají?

04. 12. 2019

 Víte, co očekávat, pokud jde o ztráty způsobené interními podvody? Vnitřní kontroly sice mohou pomoci zmírnit riziko výskytu podvodů, na druhé straně však někdy tyto kontroly k odhalování a předcházení podvodům nestačí. Především tehdy, pokud dojde podvádějící zaměstnanci postupují ve shodě.

Pojištění proti případ zneužití důvěry? To se obvykle nevztahuje na škody způsobené tím, že přijdete o potenciální příjem, kterého by mohlo být dosaženo, kdyby ukradený majetek byl využit k podnikání. Pojištění tak hradí pouze přímou ztrátu – nedostanete tak např. peníze za to, že jste nedostávali úroky z ukradených peněz. Pojištění je zpravidla určeno pouze k pokrytí reálné hodnoty majetku společnosti.
Podle webu cfo.com patří mezi hlavní způsoby, jak se zaměstnanci dopouštějí podvodů, následující:

celý článek

PROHLÁŠENÍ KLUBU PERSONALISTŮ ĆESKÉ REPUBLIKY, Z. S. KE ZNEUŽÍVÁNÍ JEHO NÁZVU JINÝM SUBJEKTEM

22. 08. 2019

 V posledních měsících se na nás obracejí zástupci převážně veřejných institucí se stížnostmi, že jsou zavalováni elektronickou poštou posílanou z adresy např. ve tvaru:
kp@klub-personalistu.cz

celý článek

Zkoušky k získání certifikátu PERSONÁLNÍ MANAŽER se uskutečnily dne 25. dubna

28. 04. 2019

Zkoušky k získání certifikátu PERSONÁLNÍ MANAŽER, pořádané pod záštitou Národního vzdělávacího fondu se uskutečnily dne 25. dubna 2019..

Zkouška se skládala z řady otázek z oblasti měkkých i tvrdých dovedností, s přihlédnutím k aktuálním změnám v pracovním právu. Úspěšní účastníci získali certifikát Personální manažer. Zkouška měla dvě části: 1. část = test, 2. část = vysvětlení k těm oblastem, ve kterých se vyskytly odlišné názory jednotlivých kandidátů od správných odpovědí.

Při závěrečných zkouškách se ukázalo, že všichni zájemci o získání tohoto cestifikátu byli pro závěrečné zkoušky dobře připraveni. Po první části, kde bylo možné získat maximálně 95 bodů, byly testy jednotlivých účastníků vyhodnoceny a celkově lze shrnout výsledky následovně:

celý článek

Výroční shromáždění členů Klubu personalistů ČR, z.s.

05. 04. 2019

Výroční Shromáždění členů KPČR,

se konalo ve středu 27. března 2019 od 10:00 hodin,
na adrese Lomnického 5/1705, Praha 4 (poblíž stanice metra C Pražského povstání), v prostorách zasedací místnosti v přízemí budovy.

Na programu bylo:
1. Zpráva o činnosti Klubu za rok 2018
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
3. Diskuse k naší další činnosti
4. Nominace a volba výboru KPČR

celý článek