Seminář "Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po novele Zákoníku práce" 16.2.

01. 02. 2017

Seminář Ing. Ireny Machátové a Bc. Hany Koudelkové z pojišťovny Kooperativa bude věnovám všem aspektům a praktickým náležitostem problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně zmínění zajímavých případů z judikatury Nejvyššího soudu  ČR. 

celý článek

Seminář "GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů" 25. 1.

12. 01. 2017

Seminář JUDr. Radovana Bernarda a JUDr. Kláry Šléglové, LL.M. z advokátní kanceláře Bernard Legal na téma ochrany osobních údajů tak, jak ji nově nařizuje Evropská unie, je určen všem, kteří ve své profesi přicházejí do styku s osobními daty. 

celý článek

Pozvánka na seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017

09. 01. 2017

Vážení kolegové personalisté a manažeři!
Pobočný spolek Klubu personalistů ČR, z.s. pro Severozápadní Čechy, zařazuje do programu seminář na téma:
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017
Lektorky: Erika Potocká, Bc. Šárka Pokorná, odd. důchodového pojištění OSSZ v Chomutově

celý článek

Tematický program měsíčních setkávání personalistů v I. čtvrtletí 2017

09. 01. 2017

Pobočný spolek KPČR, z.s. pro region severozápad předkládá program pravidelných měsíčních setkávání personalistů a spřízněných osob pro 1. čtvrtletí roku 2017. Všechny semináře se uskuteční ve Vzdělávací společnosti EDOST s.r.o., Revoluční 22, Chomutov.

celý článek

Seminář "Zaměstnávání cizinců" 23.11.

03. 11. 2016

Seminář JUDr. Radovana Bernarda z pražské advokátní kanceláře Bernard Legal se bude zabývat legislativními otázkami zaměstnávání pracovníků jiné státní příslušnosti. 

celý článek

Konference Quo vadis..., Evropo, ČR a co na to HR? 13.10.

18. 10. 2016

Prakticko-filosofická konference uspořádaná při příležitosti 25. výročí založení Klubu personalistů ČR se zamýšlela nad tím, kudy se ubírá současná Evropa a Česká republika v oblasti managementu, pojetí práce a zaměstnanosti, a nastínila hlavní témata současné personalistiky, moderní nástroje náboru a predikce budoucnosti oblasti lidských zdrojů v příštích letech.

Autory příspěvků byly významné osobnosti a přední odborníci ve svém oboru: Tomáš Sedláček, Vladimír Synek, Milan Novák a Vít Šubert. 

celý článek

Seminář "Trendy v digitálním vzdělávání zaměstnanců" 9.11.

17. 10. 2016

Praktický seminář Mgr. Tomáše Langera se zabývá aktuálními trendy v digitálním vzdělávání zaměstnanců, které by měl každý personalista a lektor znát, a současně nastíní směr vývoje této oblasti v blízké i vzdálenější budoucnosti. Účastníci se mj. dozví:

- Jak technologie mění firemní vzdělávání?
- Které trendy přicházejí a na co se musíme připravit?
- Mobilní technologie, microlearning, gamifikace, rozšířená či virtuální realita ad.
- Jaké aplikace, softwary a další technologické „vychytávky“ nám mohou ve firemním vzdělávání pomoci?

celý článek