Zaměstnanecké podvody: Jak obvykle vypadají?

04. 12. 2019

 Víte, co očekávat, pokud jde o ztráty způsobené interními podvody? Vnitřní kontroly sice mohou pomoci zmírnit riziko výskytu podvodů, na druhé straně však někdy tyto kontroly k odhalování a předcházení podvodům nestačí. Především tehdy, pokud dojde podvádějící zaměstnanci postupují ve shodě.

Pojištění proti případ zneužití důvěry? To se obvykle nevztahuje na škody způsobené tím, že přijdete o potenciální příjem, kterého by mohlo být dosaženo, kdyby ukradený majetek byl využit k podnikání. Pojištění tak hradí pouze přímou ztrátu – nedostanete tak např. peníze za to, že jste nedostávali úroky z ukradených peněz. Pojištění je zpravidla určeno pouze k pokrytí reálné hodnoty majetku společnosti.
Podle webu cfo.com patří mezi hlavní způsoby, jak se zaměstnanci dopouštějí podvodů, následující:

celý článek

PROHLÁŠENÍ KLUBU PERSONALISTŮ ĆESKÉ REPUBLIKY, Z. S. KE ZNEUŽÍVÁNÍ JEHO NÁZVU JINÝM SUBJEKTEM

22. 08. 2019

 V posledních měsících se na nás obracejí zástupci převážně veřejných institucí se stížnostmi, že jsou zavalováni elektronickou poštou posílanou z adresy např. ve tvaru:
kp@klub-personalistu.cz

celý článek

Zkoušky k získání certifikátu PERSONÁLNÍ MANAŽER se uskutečnily dne 25. dubna

28. 04. 2019

Zkoušky k získání certifikátu PERSONÁLNÍ MANAŽER, pořádané pod záštitou Národního vzdělávacího fondu se uskutečnily dne 25. dubna 2019..

Zkouška se skládala z řady otázek z oblasti měkkých i tvrdých dovedností, s přihlédnutím k aktuálním změnám v pracovním právu. Úspěšní účastníci získali certifikát Personální manažer. Zkouška měla dvě části: 1. část = test, 2. část = vysvětlení k těm oblastem, ve kterých se vyskytly odlišné názory jednotlivých kandidátů od správných odpovědí.

Při závěrečných zkouškách se ukázalo, že všichni zájemci o získání tohoto cestifikátu byli pro závěrečné zkoušky dobře připraveni. Po první části, kde bylo možné získat maximálně 95 bodů, byly testy jednotlivých účastníků vyhodnoceny a celkově lze shrnout výsledky následovně:

celý článek

Výroční shromáždění členů Klubu personalistů ČR, z.s.

05. 04. 2019

Výroční Shromáždění členů KPČR,

se konalo ve středu 27. března 2019 od 10:00 hodin,
na adrese Lomnického 5/1705, Praha 4 (poblíž stanice metra C Pražského povstání), v prostorách zasedací místnosti v přízemí budovy.

Na programu bylo:
1. Zpráva o činnosti Klubu za rok 2018
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
3. Diskuse k naší další činnosti
4. Nominace a volba výboru KPČR

celý článek

Pracovní způsobilost zaměstnanců s poklesem pracovní schopnosti

07. 02. 2019

Regionální sekce Klubu personalistů ČR pro Severozápadní Čechy, zařazuje do svého programu seminář na
téma:
Pracovní způsobilost zaměstnanců s poklesem pracovní schopnosti
Lektoři: MUDr. Alexandr Vorderwinkler a Mgr. Petr Džambasov

Z programu uvádíme:

celý článek

Nový Zpravodaj Klubu personalistů ČR právě vyšel

11. 12. 2018

 Po určité odmlce, právě vyšel prosincový Zpravodaj KPČR. Můžete jej otevřít v pododíle "Zpravodaje", nebo přímo ZDE

celý článek

Upozornění na konání JOBfestivalu v Praze dne 26. října 2018

11. 10. 2018

JOBFEST je určen pro studenty a absolventy vysokých škol, kteří se chtějí zorientovat na trhu práce, rozvinout své kompetence a získat kontakty na TOP zaměstnavatele.

Klub personalistů ČR vřele doporučuje svým členům, jakož i dalším zájemcům, zaměřených na PR problematiku.

celý článek