Zkoušky Personální manažer konané 21. 5. byly úspěšné

27. 05. 2018

 Všem držitelkám certifikátu Personální manažer srdečně gratulujeme! 

Další termín zkoušek je plánován na podzim. 

celý článek

Workshop Mezigenerační vztahy, hodnoty a spolupráce 30. 5.

09. 05. 2018

 

Workshop PhDr. Milady Záborcové, Ph.D., je věnován tématu mezigenerační spolupráce v profesních týmech. Účastníci budou aktivně zapojeni do práce s hodnotami jednotlivých generací, dozví se důležité informace týkající se generací babyboomers, X, Y, Z, budou moci porozumět jejich specifikům a využít poznatky pro zlepšení týmové práce i obecně v mezilidských vztazích. Nahlédneme na problematiku nežádoucích projevů na pracovišti, soustředíme se na pozitivní práci s věkem v každé životní etapě pracovního života a zaměříme se na to, jak mohou být dobré mezigenerační vztahy a vzájemná spolupráce významným přínosem v rámci společného kolektivu.

celý článek

Zkoušky Personální manažer 21. 5.

07. 05. 2018

Zkoušky Personální manažer pořádané pod záštitou Národního vzdělávacího fondu. Zkouška sestává z písemného testu obsahujícího 95 otázek z oblasti měkkých i tvrdých dovedností s přihlédnutím k aktuálním změnám v pracovním právu. Úspěšní účastníci získají certifikát Personální manažer.

celý článek

Seminář Digitální HR ukázal, jak mohou digitální inovace zkvalitnit proces náboru i následné adaptace nových zaměstnanců

16. 04. 2018

Proč se vyplatí využívat on-line nástroje nejen v oblasti náboru, ale i při nástupu a v průběhu adaptace nového zaměstnance bylo tématem semináře Jany Benákové ze společnosti Human Garden. 

Ve své prezentaci demonstrovala, jak mohou digitální inovace, zde konkrétně aplikace použitelná v chytrém telefonu, tabletu i PC, propojit personalisty jak se zaměstnanci potenciálními, tak se zaměstnanci právě nastupujícími i těmi stávajícími. Nechyběly ukázky z praxe konkrétních firem, které již aplikaci používají.

Účastníci se dozvěděli, jak lze pomocí ní komunikovat s novým zaměstnancem již několik týdnů před jeho nástupem, jak by měl vypadat jeho první den v novém zaměstnání, následující týdny a případně i měsíce až rok. Hladký průběh všech jmenovaných fází pochopitelně přináší výhody oběma stranám, jelikož efektivní kontinuelní komunikace, přísun informací a podpora zaměstnance od samého začátku zvyšuje jak jeho důvěru k firmě, tak  pracovní výkon a může významně ovlivnit jeho rozhodnutí o tom, zda v novém zaměstnání setrvá. 

celý článek

Workshop Jak omezit fluktuaci nefinanční cestou se přesouvá na 30.9.

08. 04. 2018

 

celý článek

Shromáždění členů 18. 4.

26. 03. 2018

Každoroční shromáždění členů Klubu personalistů ČR se letos bude konat v budově Pankrác House v pražských Nuslích.

celý článek

Seminář Digitální HR - Jak neztratit nového zaměstnance 10. 4.

20. 03. 2018

Seminář Jany Benákové ze společnosti Human Garden nabídne současné trendy a inspiraci v oblasti adaptace.

Jestliže lze nábor kvalitních kandidátů považovat v současnosti za náročný, pak retence, tedy zabránění odchodu, zaměstnanců, zejména v prvních měsících od přijetí, je o to složitější. DOPŘEJTE SVÝM NOVÝM ZAMĚSTNANCŮM UVÍTÁNÍ, KTERÉ SI ZASLOUŽÍ. 

Na semináři se seznámíte nejen s využitím moderních technologií v oblasti HR aplikací na adaptaci a nábor nových zaměstnanců, ale i s trendy a inspirací na zlepšení adaptačního procesu.

celý článek