Seminář "Získejte dotaci pro svoji firmu" 18.5.

08. 05. 2017

 Chcete pro svoji organizaci získat grant nebo dotaci na projekt, na zaměstnance či třeba na firemní vzdělávání? Jaké jsou v současnosti a blízké budoucnosti možnosti a podmínky? Jaký typ dotace je nejvhodnější právě pro Vaši organizaci a jak a kdy o ni zažádat?

Na tyto a mnohé další otázky bude odpovídat Mgr. Andrea Laciaková a její kolegové ze společnosti Granthelp. 

celý článek

Seminář "Pět smrtelných hříchů firemního vzdělávání" 11.5.

24. 04. 2017

Seminář lektora, šéfredaktora časopisu Firemní vzdělávání a pedagoga FFUK Mgr. Tomáše Langera na jedno z klíčových témat dnešního HR. 

Mnozí zaměstnanci považují možnost dalšího vzdělávání za jeden z hlavních přínosů své práce. Nedávné průzkumy pak odráží tradiční důraz, který česká společnost klade na vzdělání. Téměř polovina lidí je vůči vzdělávání velmi otevřená, a to i bez konkrétní odměny, 43 % lidí se učí jen tehdy pokud jim to pomůže v kariéře.Tři čtvrtiny lidí se chtějí zdokonalit, pro dvě třetiny je to vidina lepší (jistější) práce a přibližně polovina potřebuje dohánět to, v čem zaostává.Trh práce navíc postupně ovládnou generace, pro něž je kvalitní a smysluplné vzdělávání přirozené a možnost růstu od svého zaměstnavatele očekávají a přímo vyžadují.

celý článek

Seminář Trestní odpovědnost firem 26. 4.

09. 04. 2017

Tématem semináře Mgr. Eriky Vejmelkové z AK Dostál & Sorokáč je správní úprava trestní odpovědnosti právnických osob se zaměřením na poslední novelizaci zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a soudní praxi v této oblasti a dále se zaměřením na compliance program.

celý článek

Seminář "BOZP a stres" dne 2. 3.

20. 02. 2017

Seminář MUDr. Michaela Víta, Ph.D., vedoucího Centra hygieny práce a pracovního lékařství při SZÚ, a jeho kolegyň MUDr. Vladimíry Lipšové a Mgr. Kateřiny Janošové na téma, které se zaměstnanců i zaměstnavatelů týká stále více. 

celý článek

Seminář "Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po novele Zákoníku práce" 16.2.

01. 02. 2017

Seminář Ing. Ireny Machátové a Bc. Hany Koudelkové z pojišťovny Kooperativa bude věnovám všem aspektům a praktickým náležitostem problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně zmínění zajímavých případů z judikatury Nejvyššího soudu  ČR. 

celý článek

Seminář "GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů" 25. 1.

12. 01. 2017

Seminář JUDr. Radovana Bernarda a JUDr. Kláry Šléglové, LL.M. z advokátní kanceláře Bernard Legal na téma ochrany osobních údajů tak, jak ji nově nařizuje Evropská unie, je určen všem, kteří ve své profesi přicházejí do styku s osobními daty. 

celý článek

Pozvánka na seminář DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017

09. 01. 2017

Vážení kolegové personalisté a manažeři!
Pobočný spolek Klubu personalistů ČR, z.s. pro Severozápadní Čechy, zařazuje do programu seminář na téma:
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017
Lektorky: Erika Potocká, Bc. Šárka Pokorná, odd. důchodového pojištění OSSZ v Chomutově

celý článek