5 kroků k firemní kultuře s pozitivním přístupem k zaměstnancům

04. 12. 2019

 Pozitivní přístup firmy k zaměstnancům není pouze o penězích. Zaměstnanci v dnešní době hledají u potenciálních zaměstnavatelů i jiné, nefinanční hodnoty, kvůli kterým jsou si často ochotni vybrat i zaměstnavatele, který jim nabízí méně peněz. Dnes se podíváme na to, jak se můžete i vy stát firmou s pozitivní firemní kulturou, vysokou prestiží zaměstnavatele a zdravým přístupem ke svým pracovníkům.

Ocenění kvalitní práce
Jak uvádí HR Morning, zaměstnanci především chtějí, aby byla jejich kvalitní práce oceněna. Často se stává, že za jejich práci je chválen jejich nadřízený, a chvála se tak často nedostane až k těm lidem, kteří se na úspěšném projektu skutečně podíleli. Buďte spravedliví a veřejně oceňujte práci skutečně relevantních lidí.

Flexibilní pracovní doba a práce na dálku
Nepříliš finančně náročným benefitem, který ale zaměstnanci nesmírně oceňují, je flexibilní nastavení pracovní doby a možnost práce z domova. Nastavte parametry tak, aby se zaměstnanci nemuseli při využívání těchto benefitů doprošovat svých manažerů a neměli tak z benefitu více stresů, než užitku.
Transparentní odmeňování
Odměny by měly pracovníky motivovat k lepším výkonům a ne je frustrovat. Buďte tedy naprosto transparentní co se týče odměňování a nenechte, aby si pracovníci navzájem něco záviděli nebo aby u nich narůstala frustrace a nespokojenost.
Naslouchání zaměstnancům
Základním nástrojem při získávání spokojených pracovníků je ochota naslouchat jejich názorům. Zjišťujte, co si zaměstnanci myslí, nebojte se interakce s nimi a skutečně při svém strategickém rozhodování berte v potaz názory běžných zaměstnanců vaší firmy.
Zapojování pracovníků do rozhodování
Rozhodovací procesy ve vaší firmě by se měly dít za účasti zástupců zaměstnanců společnosti. A to především ve chvíli, kdy se dané rozhodnutí bezprostředně týká jednotlivých pracovníků. Není totiž nic více frustrujícího, než když se o vás dělají rozhodnutí, která nemůžete nijak ovlivnit.

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů

Komentáře