Seminář Age management a podpora pracovní schopnosti ve firemní praxi 16. června 2016

19. 06. 2016

 Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci se společností Age management z.s., průkopníkem v ČR na stejnojmennou problematiku zabývající se novodobým fenoménem stárnutí evropské populace, zvyšováním věkové hranice odchodu do důchodu a s tím souvisejících aspektů, které je potřeba zvažovat a řešit již v tuto chvíli. Nicméně Age management se netýká  pouze té starší a nejstarší generace, vede napříč všemi generacemi pracovníků,tudíž zahrnuje i poslední tři nejmladší, generaci X, Y a rovněž  mladé lidi narozené po roce 1995, označované za generaci Z. Každá věková skupina pak díky svým odlišným zkušenostem, dovednostem a postoji k práci vyžaduje odlišný přístup a pracovní podmínky, což je situace, na kterou je potřeba umět se včas adaptovat. O tom, že naše schopnost kvalitně pracovat nemusí nutně souviset s věkem, pak přesvědčilo seznámení se s finským diagnostickým programem Work Ability IndexTM, který si účastníci půldenního semináře spojeného s workshopem mohli na místě vyzkoušet.

Výsledný dojem ze semináře, jehož téma bude aktuální i v následujících desetiletích, byl potom jasný: Kdo je připraven, nebude později zaskočen.

celý článek

Zkoušky Personální manažer 26. května 2016

03. 06. 2016

 Ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem  opět proběhly na konci května zkoušky Personální manažer, jejichž úspěšné absolventky obdržely z rukou prezidenta KP ČR Mgr. Jana Březny tradiční certifikát. Další termín zkoušek je plánován na podzim, o konkrétním datu budeme včas informovat. 

celý článek

Seminář Problematické výpovědi bez problémů

03. 06. 2016

 Velmi úspěšný seminář, následující dopolední zkoušky Personální manažer, proběhl dne 26. května 2016 odpoledne, tradičně v budově Kooperativy, a.s. v pražském Karlíně. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s náležitosmi potřebnými k tomu, aby výpověď z pracovního poměru proběhla hladce, bez nežádoucích komplikací, ať už ji dává zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

Mgr. Erika Vejmelková, specialistka na pracovní a trestní právo z advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč, se pak před opět zcela zaplněným konferenčním sálem věnovala tématům jako náležitosti výpovědí, okamžité zrušení pracovního poměru, vytýkací dopisy či správné doručování výpovědi a její převzetí ze strany zaměstnance.   

celý článek

seminář PŘEKÁŽKY V PRÁCI - VNITŘNÍ PŘEDPISY

25. 05. 2016

Další z pravidelných seminářů, pořádaných KPČR, z.s. - pobočným spolkem pro region severozápadní Čechy, se uskutečnil dne 16. 6. 2016.

Lektorem byl Ing. Igor Delinčák

celý článek

"POD POKLIČKOU" - praktický seminář s JUDr. PETREM HŮRKOU, Ph.D., spoluautorem novely zákoníku práce

08. 05. 2016

V rámci tohoto odpoledního semináře jsme nahlédli pod pokličku připravované NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE; zaměření bylo zejména na zásadní změny, které zákoník přinese; široká diskuze byla zaměřena na PROBLÉMY SOUČASNÉ PRAXE PRACOVNÍHO PRÁVA.

celý článek

Konference GENDER GAP na Žofíně 21. 4.

07. 05. 2016

 Na základě úspěchu minulého ročníku jsme pořádali i letos, spolu s Českou manažerskou asociací, konferenci, jejímž mottem bylo "Žena - klíčový faktor úspěchu". Tématem byly "Ženy ve vrcholovém managementu a jejich zkušenosti ze zahraničí", což přednášely světově respektované, vysoce postavené zahraniční manažerky a také české manažerky, dlouhodobě působící ve vedoucích funkcích v zahraničí, např. Annika Elias, bývalá prezidentka CEC European Management, Laksmi Puri, náměstkyně generálního tajemníka OSN a zástupkyně UN Women, Věra Jourová, eurokomisařka, Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Jitka Pantůčková, předsedkyně správní rady a bývalá ředitelka Ohridské banky (dceřinná společnost Societé Génerale), Manažerka roku 2003, Tanja Vainio, generální ředitelka ABB, s.r.o.

celý článek

Shromáždění členů KPČR, z. s. - USNESENÍ

17. 04. 2016

se konalo dne 11. dubna 2016 v Praze, v zasedací místnosti v budově Kooperativy a ČPP.

V dopolední části se uskutečnilo jednání vlastního shromáždění členů, na které navázala odpolední část, věnované přednášce PhDr. Milady Záborcové, Ph.D.na téma "Sendvičová generace-fenomén dneška".

celý článek