Dvanáct každodenních zvyků inspirativního lídra

21. 09. 2021

 Do práce chodí denně miliony lidí, ale poměrně velká část z nich nepodává svůj nejlepší výkon a nesnaží se nikam posouvat. Pokud se ale chcete stát úspěšným vedoucím a inspirativním lídrem, musíte mít nejen potřebné tvrdé i měkké dovednosti, ale i ten správný přístup a správné nastavení mysli. Člověka dělají činy a ne slova a charakter inspirativního manažera, kterého ostatní rádi následují, se projevuje v tom, jak se chová v běžných, každodenních situacích. V tomto článku se podíváme na dvanáct každodenních zvyků, kterými se vyznačují inspirativní lídři.

(Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School-převzato)

celý článek

Shromáždění členů v září 2021

21. 09. 2021

 Prezident Klubu personalistů České republiky, z.s. svolal na čtvrtek 23. září 2021 Shromáždění členů, které se bude konat od 9:30 hodin v sídle Klubu. Přesný program je uveden v pozvánce, která mailovou poštou byla zaslána všem členům.

celý článek

Komentář společnosti Randstad k únorové míře nezaměstnanosti

07. 03. 2021

„Na počátku covidové krize se propouštění dotklo většiny oborů. Nyní kromě sektorů nejvíce postižených vládními restrikcemi zasahuje zejména pozice střední úrovně a týká se hlavně netechnicky orientovaných zaměstnanců se středním vzděláním. Zvyšuje se naopak zájem o vysoce kvalifikované lidi z oblastí, které jsou vůči covidové krizi imunní, nebo dokonce rostou (IT, technologie, e-commerce, zdravotnictví), a také o osoby manuálně pracující ve výrobě, logistice, e-commerce či potravinářství. Právě středně kvalifikovaných pracovníků bude mezi nezaměstnanými nejspíš nadále přibývat, zatímco v nejvíce žádaných oborech budou odborníci stále více chybět. Řešením této situace mohou být kvalitní rekvalifikační programy, v rámci kterých firmy svým zaměstnancům i uchazečům nabídnou možnost získat nové znalosti, zejména pak osvojit si aktuálně tolik potřebné technické a digitální schopnosti," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad. 

Praha, 5. března 2021

celý článek

Informace o konání výročního shromáždění členů KPČR, z.s.

09. 09. 2020

 Shromáždění členů Klubu personalistů ČR, z. s. se konalo ve čtvrtek 3. září 2020 v sídle Klubu. Jednání probíhalo od 9:30 do 12:30 hodin.

Všichni současní členové obdrželi v dostatečném předstuhu pozvánku, s přesným programem a s průvodními materiály.

celý článek

Co je Work Life Blend?

22. 07. 2020

 Plošné využívání práce z domova. Směs práce a osobního a rodinného a společenského života. Fenomén posledních měsíců. Koronavirová krize způsobila hluboké mentální změny v uvažování, jak dál pracovat a organizovat práci svých lidí. A to nejen z pohledu, odkud pracovat, ale i jak (ne)flexibilně přistupovat ke skloubení pracovního a osobního života z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Má ovšem v době, kdy stále víc a víc využíváme on-line technologie a řadu zaměstnání můžeme vykonávat takřka kdykoliv a odkudkoliv, smysl mluvit o Work Life Balance? Nepřeklápíme se i my na Západě už nějaký čas do zmiňovaného Work Life Blend?

celý článek

Online nábor funguje nově i ve výrobě

01. 04. 2020

Praha, 1. dubna 2020 –

Z aktuálních údajů a zkušeností personálně poradenské společnosti Randstad vyplývá, že nábor nových pracovníků v Česku probíhá i během nouzového stavu. Způsob náboru se však zásadně změnil. Online pohovory, již dříve běžně využívané s uchazeči na kancelářské profese, se nyní nově zavedly i v případě náboru zaměstnanců do výroby. Kandidáti na dělnické a další manuální pozice absolvují online testy a pohovory pomocí běžně využívaných nástrojů, jako je Hangout call či Skype, a fyzicky se potkávají se zaměstnavatelem ideálně až při podpisu smlouvy. Aby firmy mohly uchazečům o zaměstnání lépe představit jejich budoucí pracovní prostředí, investují ve zvýšené míře do náborových videí a online prezentace.  

celý článek

Na co mají nárok zaměstnanci v karanténě

17. 03. 2020

 Bezpečnostní opatření kvůli koronaviru se postupně utužují. Namísto paniky je však nyní namístě pragmatická úvaha nad tím, co vlastně musíte zajistit, pokud máte zaměstnance na home office nebo na co máte nárok, pokud jste dokonce v karanténě uvízli sami. Připravili jsme pro vás rychlý přehled doporučení.

Překážka na straně zaměstnance
Pokud je zaměstnanec v nucené izolaci, ať už z důvodu projevení příznaků koronaviru nebo nařízené karantény ze strany lékaře, jedná se o překážku na straně zaměstnance a platí stejná pravidla jako při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. V takovém případě mu náleží po dobu prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy či platu ve výši 60 % průměrného výdělku. V případě prodloužení karantény přebírá odpovědnost stát a zaměstnanec má od 15. dne nárok na vyplácení nemocenského pojištění v následující výši:
do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

celý článek