Zkoušky k získání certifikátu PERSONÁLNÍ MANAŽER

17. 09. 2016

Zkoušky k získání certifikátu PERSONÁLNÍ MANAŽER se budou konat dne 18. října 2016, od 10.00 do cca 12.30 hodin.

Místo konání: budova Kooperativy a ČPP, místnost C307, Pobřežní 21, Praha 8

celý článek

Konference Quo vadis..., Evropo, ČR a co na to HR? 13.10.

06. 09. 2016

Prakticko-filosofická konference uspořádaná nejen při příležitosti 25. výročí založení Klubu personalistů ČR se zamýšlí nad tím, kudy se ubírá současná Evropa a Česká republika v oblasti managementu, pojetí práce a zaměstnanosti, nastiňuje hlavní témata současné personalistiky, představuje moderní nástroje náboru a predikuje budoucnost oblasti lidských zdrojů v příštích letech.

Autory příspěvků jsou významné osobnosti a přední odborníci ve svém oboru: Tomáš Sedláček, Vladimír Synek, Milan Novák a Vít Šubert. 

celý článek

Tematický program měsíčních setkávání personalistů v období 09 – 12/2016

30. 08. 2016

Na období od září do prosince 2016 jsme pro vás přiravili program pravidelných měsíčních setkávání personalistů, které přehledně uvádíme dále. 

celý článek

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

30. 08. 2016

Tento seminář, který je sekcí pro severozápad Klubu personalistů ČR připraven v rámci měsíčních setkávání personalistů se bude konat již 15. září 2016 v Chomutově.

celý článek

Seminář "Jak zacházet s personálními daty" 21.9.

28. 08. 2016

 Praktický seminář JUDr. Radovana Bernarda z pražské advokátní kanceláře Bernard Legal, s.r.o. 

celý článek

Seminář PhDr. Vojtěcha Bednáře "Jak motivovat zaměstnance k práci" 23.9.

28. 08. 2016

 Další  zářijový seminář se bude zabývat efektivní motivací pasívních a neochotných zaměstnanců.

celý článek

Seminář Age management a podpora pracovní schopnosti ve firemní praxi 16. června 2016

19. 06. 2016

 Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci se společností Age management z.s., průkopníkem v ČR na stejnojmennou problematiku zabývající se novodobým fenoménem stárnutí evropské populace, zvyšováním věkové hranice odchodu do důchodu a s tím souvisejících aspektů, které je potřeba zvažovat a řešit již v tuto chvíli. Nicméně Age management se netýká  pouze té starší a nejstarší generace, vede napříč všemi generacemi pracovníků,tudíž zahrnuje i poslední tři nejmladší, generaci X, Y a rovněž  mladé lidi narozené po roce 1995, označované za generaci Z. Každá věková skupina pak díky svým odlišným zkušenostem, dovednostem a postoji k práci vyžaduje odlišný přístup a pracovní podmínky, což je situace, na kterou je potřeba umět se včas adaptovat. O tom, že naše schopnost kvalitně pracovat nemusí nutně souviset s věkem, pak přesvědčilo seznámení se s finským diagnostickým programem Work Ability IndexTM, který si účastníci půldenního semináře spojeného s workshopem mohli na místě vyzkoušet.

Výsledný dojem ze semináře, jehož téma bude aktuální i v následujících desetiletích, byl potom jasný: Kdo je připraven, nebude později zaskočen.

celý článek